Photo Realistic Rendering SketchUp models

Overzicht van het thema Photo Realistic Rendering voor SketchUp 3D modellen. Deze mindmap is een onderdeel van de training "3D visualiseren, presenteren en publiceren met SketchUp Pro". Zie hiervoor http://www.houtcreator.nl/sketchup/sketchup-training.html

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Photo Realistic Rendering SketchUp models da Mind Map: Photo Realistic Rendering SketchUp models

1. Aanvullende software

1.1. Kerkythea

1.2. GIMP

1.3. HDR image viewer (Panorado)

1.4. Motiva RealCamera

1.5. Piranesi, Dynamic Auto-Painter en/of FotoSketch

1.6. VirtualDub

2. Introductie - wat is het ?

2.1. Nabootsing niet bestaande omgeving/situatie/object

2.1.1. NPR

2.2. Kunstmatige foto, door computer gegenereerd

2.3. Betrekkelijk complex en jong werkgebied

2.3.1. Animatiestudio 3D films

2.4. Veeleisend

2.4.1. Kennisintensief

2.4.1.1. Licht, belichting (fotografische principes)

2.4.1.2. Materials <-> textures

2.4.1.3. Beeldbewerking ("Photoshoppen")

2.4.1.4. 3D computer graphics

2.4.2. Computer

2.4.3. 3D model

2.5. Tijdrovend

2.5.1. Computerrekentijd

2.6. Arbeidsintensief

2.6.1. Veel optimaliseren

2.6.2. Veel iteraties

2.7. Indrukwekkend resultaat

2.7.1. Kan altijd beter

2.7.1.1. Techniek verbetert

2.7.1.2. Meer eigen kennis en ervaring

3. Introductie - waar draait het om ?

3.1. 3D model en scenes goed opgezet

3.1.1. Product presentatie

3.1.2. Interieur presentatie

3.1.3. Exterieur presentatie

3.1.4. Lanschappelijke presentatie

3.1.5. Animaties

3.2. Goede materialen toegepast

3.3. Goede belichting aangebracht

3.4. Goede rendering software

3.5. Goede instelling, bediening en nabewerking

4. Introductie - werkvolgorde

5. Begrippen

5.1. 3D model en scenes set-up

5.2. material files

5.2.1. Textures

5.2.2. Bump maps

5.2.3. Casting

5.2.4. Untitled

5.2.5. Untitled

5.3. belichting set-up

5.3.1. Sun

5.3.2. Sky

5.3.3. Image Based Lightning

5.3.3.1. HDRI

5.3.3.2. EXR

5.3.4. Point light

5.3.5. Spot light

5.3.6. IES

5.3.7. ...

5.4. rendering software

5.4.1. NPR

5.4.2. Algoritmes

5.4.3. Typering

5.4.4. Plugin

5.4.5. Material editor

5.4.6. ...

6. Twilight Render

6.1. Kenmerken

6.2. Overzicht van schermen/tabs

7. Aandachtspunten SU model

7.1. "z-fighting" niet toegestaan

7.2. Gebruik van Photomatch

7.3. Images -> textures

7.4. Face oriëntatie

7.5. Glas altijd enkelvoudig toepassen

7.6. Face me componenten

7.7. Uitwisseling model met anderen