Πρόταση Αξιοποίησης του διαδικτύου στο μάθημα - Επίπεδο Α1,-Α2 Παρουσίαση του εαυτού μας, Παρουσ...

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Πρόταση Αξιοποίησης του διαδικτύου στο μάθημα - Επίπεδο Α1,-Α2 Παρουσίαση του εαυτού μας, Παρουσίαση του τόπου μας (στο πλαίσιο προγράμματος e-twinning) により Mind Map: Πρόταση Αξιοποίησης του διαδικτύου στο μάθημα - Επίπεδο Α1,-Α2 Παρουσίαση του εαυτού μας,  Παρουσίαση του τόπου μας (στο πλαίσιο προγράμματος e-twinning)

1. Voki

1.1. Προφορική παρουσίαση επιλεγμένου χαρακτήρα μέσω avatar

2. Google maps

2.1. Περιήγηση στην πόλη μου. Οι μαθητές αναζητούν το δικό τους μονοπάτι ενδιαφέροντος. (διαφορετική θεματική ανά ομάδα)

3. Canva

3.1. Δημιουργία αφίσας τουριστικής προβολής (ανά ομάδα, 1 πολιτισμική, 1 lifestyle, 1 περιβαλλοντική)

4. Padlet

4.1. Συνεργατική γραφή - Ανάρτηση αποτελεσμάτων προηγούμενων φάσεων από τις ομάδες με εικόνες και συνδέσμους

5. TEST