登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Buddhisme により Mind Map: Buddhisme

1. Meditation: hvor man går i Buddhas fodspor for at opnå oplysning

2. De 5 skandhaer er en ophobning af Karma: 1. Den fysiske krop 2. Følelser 3. Forestillinger 4. Vilje 5. Bevidsthed

3. Buddha er den øverste gud, men accepterer Indra, Vishnu og Brahman

4. "jeget" er karma som genfødes på ny

5. Afviser eksistensen af et "jeg" "

6. "jeget" er foranderligt og ændres gennem hele livet

7. Ingen dømmende Gud. Man er selv med til at skabe hhv. det gode og det onde