העיקר הכוונה-שאלות לדיון על הסיפור

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
העיקר הכוונה-שאלות לדיון על הסיפור により Mind Map: העיקר הכוונה-שאלות לדיון על הסיפור

1. 3.האם העובדה שהחברים רצו להגיע שינתה את התוצאה שראה וחווה אלי?

2. 2. מה קרה בפועל?

3. 1.האם החברים של אלי לא רצו להגיע למסיבה?