ОНЛАЙН-СЕРВІСИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
ОНЛАЙН-СЕРВІСИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ により Mind Map: ОНЛАЙН-СЕРВІСИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

1. СЕРВІСИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ, НАОЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

1.1. LEARNINGAPPS

1.2. WORDART

1.3. JIGSAWPLANET

1.4. CLASSTOOLS

1.5. Zondle

1.6. PADLET

2. ТЕСТОВІ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ОСВІТИ

2.1. GOOGLE ФОРМИ

2.2. QUIZLET

2.3. PROPROFS

2.4. KAHOOT!

2.5. CLASSMARKER

2.6. PLICKERS

2.7. SOCRATIVE

2.8. NEARPOD

3. MIND MAP

3.1. FREEMIND

3.2. COGGLE.IT

3.3. MINDMEISTER

3.4. MINDMUP 2

3.5. LOOPY

3.6. Mind42

3.7. XMind

4. БЕЗКОШТОВНІ КУРСИ З РІЗНИХ ПРЕДМЕТІВ

4.1. Prometheus

4.2. EdEra

4.3. ВУМ

4.4. Duolingo