ระบบไหลเวียนโลหิต

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
ระบบไหลเวียนโลหิต により Mind Map: ระบบไหลเวียนโลหิต

1. โรคที่เกี่ยวข้อง

1.1. โรคหัวใจ

1.2. โรคหลอดเลือดในสมอง

1.3. โรคความดันโลหิต

1.4. อัมพาตเฉียบพลัน

1.5. โรคหัวใจรูห์มาติค

2. ความรู้ทั่วไป

2.1. การไหลเวียนภายในหัวใจ

2.2. การไหลเวียนไปทั่วร่างกาย

2.3. หลอดเลือด

2.4. เลือด

2.5. ความดันเลือด

3. หน้าที่

3.1. 1.นำอาหารและสารต่างๆไปเลี้ยงเซลล์ของร่างกาย

3.2. 2.นำCขับออก เพื่อแลกเปลี่ยนOกลับมาใช้ในร่างกาย

3.3. 3.ช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่

3.4. 4.นำของเสียซึ่งเกิดจากการทำงานของเซลล์ เพื่อขับออกภายนอกร่างกาย

3.5. 5.ช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค

4. การดูแลระบบไหลเวียนโลหิต

4.1. รัปประทานอาหาร

4.2. การออกกำลังกาย

4.3. การพักผ่อน

4.4. หมั่นตรวจสอบสุขภาพตนเอง

4.5. การทำจิตใจให้แจ่มใส