Spijbelen voor het klimaat (of een andere goede reden) of niet?

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Spijbelen voor het klimaat (of een andere goede reden) of niet? により Mind Map: Spijbelen voor het klimaat (of een andere goede reden) of niet?

1. Voorstanders

1.1. Goed dat ze bewust zijn van het probleem over het milieu.

1.2. De jongeren kunnen niet stemmen, maar dit is toch iets dat ze kunnen doen.

1.3. De wereld is een vuilnisbelt en dit wordt duidelijk gemaakt, het is een standpunt

1.4. Veel mensen zijn bezig met het milieu, vooral de jongeren. De kleinste dingen kunnen een grote impact hebben. Als de jeugd er al mee bezig is, dan zullen ouderen ook eerder aangezet worden tot denken

1.5. Je maakt de wereld bekend over het klimaatprobleem.

1.6. Leerkrachten kunnen dit gebruiken om leerlingen beter te informeren over de klimaatproblematiek.

2. Tegenstanders

2.1. Als je elke week gaat spijbelen, ga je een schoolachterstand oplopen, leerlingen hebben nog zoveel te leren.

2.2. Als we toelaten dat de leerlingen beginnen spijbelen, gaan leerlingen dat frequenter doen en gaat het niet een excuus zijn om te spijbelen voor het klimaat, maar ze spijbelen gewoon.

2.3. De helft van de jongeren weten niet eens wat ze daar doen, voor hen is het net een vakantiedagje.

2.4. Niet elke jongere die meedoet in de staking meent het.

2.5. De leerlingen zouden beter zelf eerst kijken naar zichzelf hoe ze het milieu kunnen helpen (niet meer papiertjes op de grond smijten, etc.)

2.6. Het mag niet blijven bij spijbelen, als je wilt staken, staak dan in het weekend, of op een woensdagmiddag.

2.7. Maak afspraken met de school in verband met die spijbelaars. Ze mogen strikte maatregelingen nemen, zoals in plaats van straf te schrijven in de strafstudie, de leerlingen klusjes laten doen in verband met het klimaat, zoals papiertjes oprapen, etc.

2.8. Mooie woordjes, weinig daden, de regering gaat er niet veel aan veranderen.