Customer Relationship Management

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Customer Relationship Management により Mind Map: Customer Relationship Management

1. Wat?

1.1. Werkwijze en technologie

1.2. Optimaliseren contacten met klant

1.3. Voldoen aan wensen van de klant

2. Belang?

2.1. Klantenrelatie onderhouden en verbeteren

2.2. Stap voor zijn op de concurrentie

3. Functionaliteiten Salespage?

4. Functionaliteiten Marketingpage?

4.1. Nieuw knooppunt

5. 5 Reports

5.1. Nieuw knooppunt

6. Motieven om CRM-software te integreren?

6.1. Verbeteren relatie met de klant

6.2. Klant beter leren kennen

6.3. Efficiënter werken

7. Succesfactoren?

7.1. Verminderen van risicofactoren

7.2. Up-to-date informatie van klant

7.3. Sterkere band met de klant