"Правова планета"

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
"Правова планета" により Mind Map: "Правова планета"

1. Знання законів полягає не в запам’ятовування, а в розумінні їх значення

2. Забезпечення їх конституційного права знати свої права та обов’язки

3. Підвищення рівня правової освіти

4. Створення првових умов для набуття громадянами правових знань