Han Oei: Bewust-maker, Perspectiefbieder, Ruimteschepper & Groeiversneller Missie: Ik bied perspe...

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Han Oei: Bewust-maker, Perspectiefbieder, Ruimteschepper & Groeiversneller Missie: Ik bied perspectief om te stralen! Meer ruimte ervaren voor meer resultaat met minder moeite en meer vrijheid. により Mind Map: Han Oei: Bewust-maker, Perspectiefbieder, Ruimteschepper & Groeiversneller Missie: Ik bied perspectief om te stralen! Meer ruimte ervaren voor meer resultaat met minder moeite en meer vrijheid.

1. Hoger doel: Waarom besta ik?

1.1. Mijn drijfveer is om mensen en organisaties het perspectief te laten ontdekken om te kunnen stralen op basis van wat er is (in plaats van wat er niet is). Bewust maken van wat er allemaal mogelijk is door het zichtbaar maken van versterkende en belemmerende systemen en patronen en te focussen op aanwezige drijfveren, talent, kwaliteit, en eigenheid. En vervolgens ruimte creëren om te wegen naar een lonkend perspectief, waarin vergroting van het Bruto Nationaal Geluk bijdraagt tot groei van het Bruto Nationaal Inkomen. Stel je voor dat wij ons met elkaar verbinden op basis van onze talenten en drijfveren? Ik geloof dat dit leidt tot een meer bewuste en respectvolle samenleving waarin wij samen en een ieder voor zich meer kunnen bereiken en gelukkiger zijn. Mijn missie is dan ook: Perspectief bieden om te stralen! Meer resultaat met minder moeite en meer vrijheid.

2. Gewaagd doel: Waar ga ik voor?

2.1. Ik: ik leef mijn persoonlijke missie en geniet van het leven! Persoonlijk leiderschap, liefde en durf helpen mij mijn ruimte in te nemen om zelf en anderen te laten stralen.

2.1.1. Ik leef als kind van Oost en West in verbondenheid met mijn roots

2.1.1.1. In 2015 heb ik mijn 'roots' in China bezocht

2.1.2. Ik ben in balans, zowel privé als in werk

2.2. Werk: ik heb een bloeiende onderneming en fungeer als een (h)erkend inspirator, innovator, sparringpartner en waardecreator in een netwerk van professionals die mijn persoonlijke missie delen.

2.2.1. Eind 2015 heb ik een bloeiende en winstgevende onderneming met wie partners en klanten graag samenwerken om te werken aan een gedeelde missie

2.2.2. In 2015 is de basis gelegd voor Ruimte voor Veranderen: platform voor en door leiders van de toekomst.

2.2.3. In 2015 heb ik een of meer aansprekende cultuur- en leiderschapstraject(en) uitgevoerd

2.2.4. Eind 2015 heb ik een inspirerend 'Oei voor Groei'-(e)boek gepubliceerd

2.3. Familie en vrienden: ik voel me gelukkig met een liefdevolle thuisplek en vriendenkring waarin wij elkaar blijven voeden met liefde en inspiratie

2.3.1. In 2015 zijn we als gezin gezond en 'ziekenhuisvrij' en hebben we ons gezins- en sociale leven met hernieuwde energie verdiept, zodat wij samen stralen.

2.4. Maatschappij: ik lever in mijn directe leef- en werkomgeving een concrete bijdrage aan een meer bewuste en respectvolle samenleving

2.4.1. In 2015 geef ik naast mijn opdrachten invulling aan een 'verbindende' rol binnen mijn directe leef- en werkomgeving waarin mijn persoonlijke missie centraal staat.

3. Kernwaarden: Waar sta ik voor?

3.1. respect/tolerantie/mededogen

3.2. integer/betrouwbaarheid/vertrouwen

3.3. verbinding/balans

3.4. authenticiteit

3.5. realistisch optimistisch

3.6. humor: iedere dag een lach :-)

4. Kernkwaliteiten: Waarin ben ik echt goed?

4.1. professioneel

4.1.1. resultaatgericht/doelgericht

4.1.2. evenwichtig/kalmte/bezonnen

4.2. rationeel-, emotioneel-, en spiritueel intelligent (IQ+EQ+SQ)

4.2.1. analytisch vermogen

4.2.2. inlevend vermogen

4.2.2.1. waarnemend vermogen/luistervaardig

4.2.3. verbindend denken: bezieling, creativiteit, inzicht en intuïtief vermogen

4.3. verbindend & waardegericht

4.3.1. verbinden van perspectieven

4.3.1.1. financieel

4.3.1.2. klant

4.3.1.3. bedrijfsprocessen

4.3.1.4. Innovatie & leren

4.3.2. verbinden van mensen

4.3.2.1. sociaal/samenwerkingsgericht