Samfundsfaglige begreber

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Samfundsfaglige begreber により Mind Map: Samfundsfaglige begreber

1. Demokrati

1.1. Folkestyre

1.2. Hvad kendetegner demokrati

1.3. Lovgivende, udøvende og dømmende magt

2. Parlamentarisme

2.1. Definition

2.2. Positiv og negativ parlamentarisme

3. Censur

3.1. Bedømme, vurdere

3.2. Ytringsfrihed