התנדבות

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
התנדבות により Mind Map: התנדבות

1. Start point

2. ש.י.ל

3. easy web

4. Camelot

5. מערך גיוס וניתוב התנדבות Tool Kit לרשות המקומית

5.1. מערכת רשותית מרכזית לגיוס וניתוב התנדבות

5.2. מייצרת ומחברת מארגים עירוניים שונים

5.3. תמרוץ של התנדבות

5.4. מגדירה ומכמתת יכולות ומשאבי ביצוע למול הגדרת צרכים

5.5. משלבת באופן מובנה כלים לניהול מתנדבים

5.5.1. מגובה בתפיסה עירונית מגובשת של

5.6. Toolkit לרשות המקומית

6. מערך איסוף וניתוח מידע

6.1. פונקציות

6.2. מי יתפעל את המערך וישמור אותו מעודכן

6.3. כיצד מאמתים כי המערך אכן. מעודכן

6.4. מי הלקוחות של מערך כזה

6.5. איזה ערך מוסף יש לריכוז המידע במקום אחד

6.6. כיצד מוודאים כי מערך כזה נשאר פשוט ונוח לתפעול למרות עומס המידע

6.7. כיצד ניתן לקבוע ערכים זהים קרטריונים משותפים להגדרות האופציונליות של התנדבות

6.7.1. למונח סיוע לימודי ״ יכולות להיות הגדרות שונות לחלוטין

6.8. אלו מערכות דומות קיימות היום בשוק העולמי

6.9. האם הגדרנו. היטב את הצורך במערך כזה

6.10. האם קיימים גורמים ממשל או מגזר שלישי העשויים להעמיד ידע או יכולות לטובת מיזם כזה

6.10.1. קרן ויקימדיה

6.10.2. ש.י.ל

6.10.3. פרופסור שיזף רפאלי