Технічні засоби навчання

ЛФ
Л фен
登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Технічні засоби навчання により Mind Map: Технічні засоби навчання

1. за функціональним призначенням

1.1. засоби подання навчальних матеріалів (аудиторна дошка, плакати, підручники, навчальні посібники, звукові записи, комп'ютерні програми подання матеріалів тощо)

1.2. засоби контролю знань (спеціальні контрольні машини, засоби без машинного контролю, комп'ютерні програми контролю знань та ін.)

1.3. навчальні машини і тренажери

1.4. демонстраційні прилади та об'єкти

1.5. опоміжні засоби, які використовуються у навчальному процесі (довідкові пристрої, обчислювальна техніка тощо)

2. за принципом роботи

2.1. за способом використання: демонстраційні (призначені для показу всій аудиторії слухачів одночасно), роздаткові (для безпосереднього детального ознайомлення або практично-лабораторного та дослідного використання)

2.2. за способом фіксації інформації: природні (усі натуральні об'єкти, що існують у незмінному природному стані), текстові (містять текстові навчальні та програмно-методичні відомості), ілюстративні (художні, графічні, схематичні, фотографічні способи фіксації), звукозаписи

2.3. за змістом: програмно-методичні (усі навчальні програми), навчаючі (основні текстові та наочні дидактичні засоби), допоміжні (створені з метою закріплення знань)

2.4. за видами: типові (розробляються з навчальною метою, мають обов'язковий характер), трафаретні (виготовляються друкарським способом, мають незмінну частину та вільну площу для внесення змінних відомостей - це зошити, карти, креслення, графіки, плани), індивідуальні (створюються індивідуально)

2.5. за походженням: натуральні природні (незмінні предмети природи або зразки декоративно-прикладного мистецтва), промислового виготовлення (штучні та оброблені натуральні об'єкти та предмети - моделі, макети, прилади, інструменти, апаратура, знаряддя тощо)

2.6. за стадіями виготовлення: оригінали (єдиний примірник авторської розробки, формуляр і авторський оригінал картографічного твору), технічна документація (технічні завдання, опис, умови), виробничий (промисловий) виріб (експериментальний зразок засобу навчання, в якому точно відтворено змістову інформацію авторської розробки, зовнішні ознаки чи частину їх), зразок-еталон (це готовий вид продукції, який розглядається організацією-замовником і затверджується у встановленому порядку); - за терміном зберігання: тимчасового (до 5 років) і тривалого (понад 5 років) зберігання

3. за характером дії на органи чуття

3.1. екранні

3.1.1. діапозитиви,

3.1.2. епіпроекції,

3.1.3. транспаранти до графопроектора

3.2. звукові

3.2.1. фонозаписи навчальної інформації, виконані механічним, магнітним, оптичним способами на платівках, магнітній стрічці

3.2.2. радіо­передачі прямої трансляції на урок, чи у позаурочний час.

3.2.2.1. Поети читають свої вірші і оповідання.

3.2.2.2. Проведення бесід про музику.

3.2.2.3. Музика для слухання учнями різних класів.

3.3. екранно-звукові

4. за ступенем автоматизації