Hvad betyder samfundet for mig?

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Hvad betyder samfundet for mig? により Mind Map: Hvad betyder samfundet for mig?

1. Foreninger

1.1. NSG

2. Demokrati

2.1. Valg

3. Skole

3.1. Uddannelse

3.1.1. Arbejde