Pedagogisch-didactische wenken

Organize and structure your thoughts to write an essay

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Pedagogisch-didactische wenken により Mind Map: Pedagogisch-didactische  wenken

1. Oriënteer de lesactiviteiten op de vier vaardigheden

1.1. Luisteren

1.1.1. Extensief

1.1.2. Intensief

1.2. Lezen

1.2.1. Extensief

1.2.2. Intensief

1.2.3. Oefen op leesstrategieën

1.3. Spreken

1.3.1. Integreer ondersteunende kennis

1.3.2. Oefen op compensatiestrategieën

1.4. Schrijven

2. Besteed aandacht aan de verwerving van ondersteunende kennis

2.1. Woordenschat

2.1.1. Breng woorden aan als lexicale eenheden

2.1.2. Werk met woordassociaties

2.2. Grammatica

2.2.1. Impliciet: laat regels afleiden

2.2.2. Expliciet: leer regels expliciet aan

3. Bereid cursisten voor op zelfstandig leren

3.1. Groepswerk

3.2. Zelfevaluatie

3.3. Peerevaluatie

4. Werk taakgericht binnen een krachtige omgeving

4.1. Bied uitdagende en realistische taken aan

4.2. Gebruik authentieke bronnen

4.3. Stem taken af op individuele behoeften

4.4. Stimuleer de leerautonomie

4.5. Zet in op zelfontdekkend leren

4.6. Zet in op probleemoplossend leren

5. Overleg met collega's

5.1. Bespreek samen het lesmateriaal

5.2. Observeer collega's en leer van hen