Communiceren op school

Wat vinden wij van communiceren op school

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Communiceren op school により Mind Map: Communiceren op school

1. Efficiëntie

1.1. ad valvas in leraarskamer

1.1.1. info over planningen

1.1.2. info over opleidingen

1.1.3. info over wijzigingen

1.2. Smartschool

1.2.1. er kan niks meer 'vergeten' worden

1.2.2. alle info centraal

1.3. duidelijkheid

1.3.1. door inleiding

1.3.1.1. waarom?

1.3.1.2. wat?

1.3.1.3. hoe?

1.3.2. door structuur

1.3.2.1. inleiding

1.3.2.2. midden

1.3.2.3. slot

1.4. eenduidigheid

1.4.1. doe zelf wat je van de lln vraagt

1.4.2. sanctie opleggen indien nodig

2. Do's

2.1. aanschouwelijk werken

2.1.1. filmpjes

2.1.2. foto's

2.1.3. leerlingenbundel

2.2. Duidelijke structuur weergeven

2.2.1. Inleiding - midden - slot

2.2.2. link naar wat komen zal

2.3. evenwichtige relatie tss leerkracht en lln

2.4. Open communicatie

2.4.1. luisteren naar leerlingen

3. gemist

3.1. aandachtige leerlingen

3.1.1. Belangrijk want!

3.1.1.1. intrensieke MOTIVATIE

3.1.1.2. wederzijds RESPECT

3.1.1.3. LEERPROCES

3.2. activerende werkvormen

3.2.1. Belangrijk want!

3.2.1.1. AFWISSELING = AANDACHT

3.2.1.2. BETREKKEN lln

3.2.1.3. LEERPROCES

4. Dont's

4.1. Dreigen maar niet uitvoeren

4.1.1. verlies geloofwaarigheid

4.1.2. verlies respect

4.2. gebruik stopwoorden/geluiden

4.2.1. heel vervelend

4.2.2. focus niet meer op inhoud

4.3. leerlingen kleineren

4.3.1. leerlingen uitlachen

4.3.2. leerlingen belachelijk maken

5. Bruikbare tips

5.1. empathie tonen

5.2. link naar leefwereld leggen

5.2.1. actueel werken

5.3. alle leerlingen aan bod laten komen

5.3.1. differentiëren

5.4. zorg voor iets die blijft hangen

5.4.1. stelling / vraag om over na te denken

5.5. 'wees jezelf - er zijn al zoveel anderen'

6. Uitdagingen

6.1. Les boeiend houden

6.2. Klas aandachtig houden

6.3. Genoeg stemvolume