Landbouwlandschappen

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Landbouwlandschappen により Mind Map: Landbouwlandschappen

1. Tuinbouw

1.1. Vlaamse Ruit, West Vlaanderen

1.2. Dichtbevolkt en verstedelijkt gebied= consumenten

1.3. Zuid-Europa zachte winters en warme zomers

2. Fruitteelt

2.1. Vochtig Haspengouw

2.2. Leemgrond vruchtbaar

2.3. Leemgordel van Midden-Europa vruchtbare grond

3. Akkerbouw

3.1. Haspengouw

3.2. Leemgrond vruchtbaar

3.3. Leemgordel van Midden-Europa vruchtbare grond

4. Gemengd bedrijf

4.1. Polders

4.2. Kleigrond vruchtbaar

4.3. Leemgordel van Midden-Europa vruchtbare grond

5. Veeteelt (vlees en melk)

5.1. Condroz, Ardennen

5.2. Stenige grond moeilijker voor akkerbouw

5.3. Noord-Europa en gebergten reliëf en/of klimaat maken landbouw moeilijk of onmogelijk

6. Bosbouw

6.1. Ardennen

6.2. Hoog = koud, steile hellingen en stenige grond

6.3. Noord-Europa en gebergten reliëf en/of klimaat maken landbouw moeilijk of onmogelijk