KANS College

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
KANS College により Mind Map: KANS College

1. Onderwijs

1.1. Voortgezet Onderwijs

1.1.1. VMBO-TL

1.1.2. KANSklas

1.2. Bijzonder Onderwijs

1.2.1. Montessori

1.2.2. Multicultureel

1.2.3. Digitaal leren

1.2.4. Zorgprofiel

2. Organisatie

2.1. Directie

2.2. Administratie

2.3. Teamleiders

2.4. Ondersteunend

2.5. Docenten

2.5.1. Sectiehoofden

2.5.2. Klassen mentor

2.5.3. Prive mentor

2.5.4. Zorgmentor

2.6. Ouders

2.6.1. Medezeggenschapsraad

2.6.2. Oudervereniging

2.7. Leerlingen

2.7.1. Medezeggenschapsraad

2.7.2. Leerlingen Panel

2.7.3. Klassenvertegenwoordiger

2.8. Zorgteam

2.9. ICT/ELO team

3. Omgeving

3.1. Kleine school

3.2. Veel licht

3.3. Open en Gezellig

3.4. Individuele werkkamers

3.5. Vaklokalen

3.6. Projectlokalen

3.7. Aula

3.8. Kluisjes

3.9. Overdekte fietsenstalling

3.10. Overdekte buitenzitplaats

3.11. Kantine

3.12. Docentenruimte

3.13. Rustruimte/Stilteruimte

3.14. Computer Unit

3.15. Mediatheek

4. Sectoren

4.1. Economie en Ondernemen

4.2. Zorg en Welzijn

4.3. Media, Vormgeving en ICT

4.4. Techniek

4.5. Groen

4.6. Kunst en Ondernemen

4.7. KANS sector

5. Vakken

5.1. Verplicht

5.1.1. Nederlands

5.1.2. Engels

5.1.3. Rekenen

5.1.4. Kunst Algemeen

5.1.5. Maatschappijleer

5.1.6. Lichamelijke Opvoeding

5.2. Keuze

5.2.1. Duits

5.2.2. Frans

5.2.3. Spaans

5.2.4. Wiskunde

5.2.5. Economie

5.2.6. Geschiedenis

5.2.7. Aardrijkskunde

5.2.8. Nask 1

5.2.9. Nask 2

5.2.10. Biologie

5.2.11. Drama

5.2.12. Dans

5.2.13. Beeldende Vorming

5.2.14. Sport

5.2.15. Techniek

5.2.16. Informatica

5.3. KANS vakken

5.3.1. Wiskunde+

5.3.2. Cambridge Engels

5.3.3. Organisatie

5.3.4. Rekenen+

5.3.5. Filosofie

5.3.6. Proeven

5.3.7. Programmeren

6. Visie

6.1. Goed onderwijs voor iedereen

6.2. Keuzevrijheid

6.3. Iedereen is welkom

6.4. Altijd extra ondersteuning en/of zorg

6.5. Technologische ondersteuning

6.6. Altijd genoeg uitdaging op niveau

6.7. Klein maar fijn

7. Opbouw van vakken

7.1. De verplichte vakken zijn altijd verplicht

7.2. Een selectie van de keuze vakken zijn in de onderbouw ook verplicht

7.3. De KANS klas heeft in de onderbouw daarbij nog de KANS vakken verplicht

7.4. In de onderbouw is er wel de vrijheid om een bepaalde richting te kiezen, de eisen voor vakken verschillen per richting

7.5. Ook is er altijd de mogelijkheid om een basisrichting te kiezen, de werkdruk en het aanbod van vakken is dan niet hoger dan op een reguliere school.

8. Zorgprofiel

8.1. Iedere leerling heeft recht op zorg

8.2. Door Digitaal Leren kunnen leerlingen altijd meedoen met school, ook als ze niet fysiek naar school kunnen.

8.3. Op de school zijn er rustruimtes om uit te rusten

8.4. Elke klas krijgt een mentor en elke leerling krijgt ook nog een prive mentor. De lijnen houden we kort, maar je kan altijd bij iemand terecht.

8.5. Passend Onderwijs zoals het hoort, geen Speciaal Onderwijs maar onderwijs voor iedereen. Ook als niet alles even goed gaat.

8.6. We doen aan maatwerk, zodra een leerling hier binnen komt zullen wij er alles aan doen om hem of haar zo snel en goed mogelijk aan een diploma te helpen. We laten niemand vallen

8.7. Alle medewerkers hebben extra kennis en ervaring op het gebied van 'zorgleerlingen', ze zullen dus altijd met een open blik kijken.

9. Pesten is niet gewenst!

9.1. Wij hebben een sterk anti-pest beleid.

9.2. Iedereen wordt gelijk behandeld

9.3. En iedereen behandeld elkaar normaal

9.4. Ook tegen Cyberpesten treden wij op

9.5. Iedere leerling is een prachtig mens, en heeft recht op een veilige en zorgzame jeugd.