EL MEU PLE

Plan your projects and define important tasks and actions

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
EL MEU PLE により Mind Map: EL MEU PLE

1. On transformo la informació

1.1. JOCS

1.1.1. Piano Tiles

1.1.2. Preguntados

1.2. LECTURA

1.2.1. Wattpad

1.2.1.1. Materials

1.2.1.2. Personel

1.2.1.3. Services

1.2.1.4. Duration

1.2.2. ebooks

1.3. MÚSICA

1.3.1. Youtube

1.3.2. iTunes

1.3.2.1. Included

1.3.2.2. Included

1.3.2.3. Excluded

2. On cerco la informació

2.1. TREBALL

2.1.1. Drive

2.1.2. Gmail

2.1.3. Prezi

2.2. Buscadors

2.2.1. Google

2.2.1.1. Dependencies

2.2.1.2. Milestones

2.2.2. Mozilla

2.2.2.1. Schedule

2.2.2.2. Budget

2.2.3. Vikipèdia

3. Com comparteixo la informació

3.1. Reds socials

3.1.1. Instagram

3.1.1.1. Project specifications

3.1.1.2. End User requirements

3.1.1.3. Action points sign-off

3.1.2. Facebook

3.1.2.1. Define actions as necessary

3.1.3. Ask

3.1.4. Tumblr

3.1.5. Whatsapp