Työelämäyhteistyö

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Työelämäyhteistyö により Mind Map: Työelämäyhteistyö

1. Turku AMK & Humak

1.1. Kansainvälistyminen

1.1.1. opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuus

1.1.2. Kielitaito

1.1.3. Kulttuuritaito

1.2. Opetussisältöjen laajennus

1.2.1. JOO-opinnot

1.2.1.1. Turun yliopiston

1.2.1.2. Åbo Akademi

1.2.1.3. Diakonia-ammattikorkeakoulu

1.2.1.4. Yrkeshögskolan Novia

1.2.1.5. Novian ammattikorkeakoulu

1.2.1.6. Humanistisen ammattikorkeakoulu

1.3. Yhteistyöorganisaatiot

1.3.1. Paikalliset yritykset

1.3.2. Aluen muut oppilaitokset

1.3.3. alueen yhteisöt ja kolmannen sektorin toimijat

1.3.4. viranomaistahot

1.3.5. TE-keskus

1.3.6. paikalliset mediat

1.3.7. työmarkkinajärjestöt

1.4. opinnäytetyö

1.5. harjoittelujakso

1.6. TKI-yhteistyö

1.7. sidosryhmätapaamiset

1.8. Julkaisutoiminta

1.9. projektien hallinnointi ja rahoitus

1.10. yrityshautomo

1.10.1. Yrityskehitysympäristö Ahjo

1.11. seminaarit

1.12. uusien liikeideoiden kehittäminen

1.13. ammatillinen täydennyskoulutus ja avoimen ammattikorkeakoulu opintojen tarjoaminen

1.14. työtarjousten välittäminen opiskelijoille

1.15. alumnitoiminta

1.16. rekrytointi- ja uratapahtumat

1.17. Asiantuntijaluennot

1.18. Opettajien työelämäjaksoja

1.19. opintokäynti

1.20. Yhteiset tilat ja laitteet

2. Humak

2.1. viittomakieli- ja tulkkausalan koulutus

2.2. rekrytointi- ja uratapahtumat

2.2.1. Hurrikaani

2.3. Koulutusyhteistyökumppanit

2.3.1. Yrkeshögskolan Novia

2.3.2. Diakonia-ammattikorkeakoulu

2.3.3. Magdeburg-Stendahl-yliopisto

2.3.4. Heriot Watt-yliopisto

2.3.5. Metropolia Ammattikorkeakoulu

2.3.6. Bedforshiren ja Tarton yliopisto

3. neuvottelukunnat

4. Turku AMK

4.1. Kansainvälistyminen

4.1.1. CARPE

4.1.1.1. opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuutta

4.1.1.2. yhteisiä TKI –hankkeita

4.1.1.3. opetussuunnitelmayhteistyö

5. oppilaitoksen osakkeenomistajat