Radikale Venstre (the radical left)

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Radikale Venstre (the radical left) により Mind Map: Radikale Venstre  (the radical left)

1. Efterløn

1.1. Efterløn afskaffes

1.2. Efterlønnen skal afvikles over 10 år, og statsgælden skal halveres.

1.3. Dagpenge i 2 år

1.4. Hjælpe ledige til arbejde

2. Mærkesager

2.1. Nydanskere skal være ligeværdige borgere

2.2. Skabe eget liv og lykke

2.3. lige og fri ret til sundhedsbehandling for alle

2.4. Retfærdigt skattesystem der ikke bremser lysten til at arbejde

2.5. Grønne afgifter på miljøskadelige produkter skal op.

2.6. Skatten på arbejde skal ned.

2.7. 24-års reglen skal afskaffes, og flere udlændinge skal have mulighed for at arbejde i Danmark.

3. Straf

4. Indvandrepolitik

4.1. Lettere og enklere adgang til Danmark

4.2. attraktivt rejsemål for indvandrere

4.3. Færre fordomme

4.4. Velkomstpakke der introducerer Danmark og det danske samfund til indvandrere

5. Velfærdsstaten

5.1. Nyt punkt

5.2. Nyt punkt

5.3. Nyt punkt

6. Eget emne