Betrokkenheid in het onderwijs

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Betrokkenheid in het onderwijs 저자: Mind Map: Betrokkenheid in het onderwijs

1. Verplaatsing van lokalen als pauze

2. Plaspauze

3. Interactie

4. Veel schoolverlaters?

5. Aandachtigheid

6. Zijn kinderen tevreden in school?

7. Voelen ze zich goed?

8. Invloed van betrokkenheid op scores

9. Genoeg structuur in hun dag?

10. Buitenlucht goed voor kinderen

11. Middagpauze nuttig of komen de kinderen vermoeid terug?

12. pauzes te kort of te lang?

13. uurroosters voor het basisonderwijs

14. woensdagnamiddag vrij

15. vrijdagavond vroeger klaar moet school