Akce střelecký den

Plan your projects and define important tasks and actions

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Akce střelecký den 저자: Mind Map: Akce střelecký den

1. Organizaace a účastníci

1.1. Project Manager

1.2. Team Members

1.3. Účastníci

1.4. Catering

2. Schválení plánu harmonogramu

2.1. Co je zahrnuto, rozpočet

2.2. What is excluded

3. Den akce

3.1. Project Start

3.1.1. Project specifications

3.1.2. End User requirements

3.1.3. Action points sign-off

3.2. Phase 1

3.2.1. Registrace

3.2.2. Pokyny

3.2.3. Zahájení

3.3. Fáze 2

3.3.1. Záhájení

3.3.2. Průběh dle harmonogramu pozvánky

3.3.3. Ukončení

3.4. Fáze 3

3.4.1. Catering

3.4.2. Rozloučení

3.4.3. Úklid

4. Konkrétní detailní harmonogram

4.1. Budget

4.1.1. Materials

4.1.2. účastníci

4.1.3. Services

4.1.4. Duration

4.2. Uzávěrka

4.3. Requirements

5. Sestavení plánu harmonogramu

5.1. Motivace akce

5.2. Cíl akce

5.3. Výstup akce