Design Thinking

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Design Thinking 저자: Mind Map: Design Thinking

1. Empathize

1.1. De 5 stappen

1.1.1. 1. Empathie

1.1.1.1. Develop a deep understanding of the challenge

1.1.2. 2. Define

1.1.2.1. Clearly articulate the problem you want to solve

1.1.3. 3. Ideate

1.1.3.1. Brainstorm potential solutions: select and develop your solution

1.1.4. 4. Prototype

1.1.4.1. Design a prototype to test all or part of your solution

1.1.5. 5. Test

1.1.5.1. Engage in a continuous short cycle innovation process to continually improve your design

1.2. Tools

1.2.1. Interview / Journey map

1.2.1.1. Aan het begin niet oplossingsgericht vragen

1.2.1.2. Eerst behoefte/probleem ontdekken

1.2.1.3. Achterliggende gedachte ontdekken, kijk wat ze belangrijk vinden.

1.2.1.4. Persoonlijke ervaring laten delen

1.2.1.5. Aan het einde vragen of ze nog iets kunnen toevoegen.

1.2.1.6. Uitgebreide samenvatting opstellen per vraag, geen conclusies trekken.

1.2.1.7. Open vragen stellen

1.2.1.8. Vraag door met 'waarom?'

1.3. Experimenteren

1.3.1. Learning by doing

1.3.2. van fouten kun je leren

1.4. Optimisme

1.4.1. geeft voldoening

1.4.2. creativiteit zit in ons allen

1.4.3. kan verandering teweeg brengen

1.5. Samenwerken

1.5.1. Probleem oplossen

1.5.2. verschillende standpunten

1.6. Meerwaarde

1.6.1. verbeterde samenwerking

1.6.2. Passende oplossingen

1.6.3. Vertrouwen in creatieve mogelijkheden

1.6.4. Manier om betrokkenheid te bewerkstelligen

1.6.5. Forceren van een doorbraak

2. Define

3. Ideate

4. Prototype

5. Test