시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Kultur 저자: Mind Map: Kultur

1. Dansk kultur

1.1. Den danske kultur har forandret sig utroligt meget over de sidste 50 år. Fra at man i hverdagen sendte breve for at kommunikere over lange afstande, kan man i dag bare ringe på dagen og snakke med personer over hele verden. Afstande sætter nu ikke længere grænsen for kommunikation. Det kalder vi "konkrete kulturændringer".

1.1.1. STIKORD

1.1.1.1. Fra brev til mobil

1.1.1.2. Teknologisk overgang

2. Religion, Kultur og Samfund

2.1. Religion er også en stor del af kulturer i forskellige lande, alt efter hvilken religion befolkningen dyrker, vil kulturen også tilpasse sig religionens forhold. Hvis man normalt går i moskeer og beder, vil man skabe sig en daglig vane og kultur til at bede med andre mennesker og det bliver derfor en generel del af folks liv og kultur.

2.1.1. STIKORD

3. Integration

3.1. Når mennesker integrerer til andre lande, og f.eks tager deres religioner og dagligdagsvaner med, vil det automatisk via abstrakt kultur, spredes til samfundet.

3.1.1. STIKORD

4. Kulturelt globalisering

4.1. Kultur der spredes fra lande til lande, kalder man "kulturel globalisering".

4.1.1. STIKORD

4.1.1.1. Global kulturspredning