시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Naturfags eksamen 저자: Mind Map: Naturfags eksamen

1. Forsøg:

1.1. 1. Lav bæredygtigt plastik

1.2. 2. Vi vil lave en plastik presser

1.3. 3. Se hvad for noget plastik, der først bliver nedbrudt

2. Modellering

2.1. 1. Et kredsløb med en plastikpose, og et kredsløb med en bæredygtig plastikpose

2.2. 2. En fødekæde over dyr i havet

3. Perspektivering

3.1. Geografisk:

3.1.1. - Hvor meget plastik udleder forskellige lande? - I hvilke lande ender plastikken? - Hvilke lande har de bedste forudsætninger, for at producere bæredygtigt plastik?

3.2. Tiden:

3.2.1. - Er der ressourcer til fremtidige generationer, i forhold til at lave plastik i de mængder, vi gør i dag?

4. Billeder:

4.1. 1. Billeder/video fra en lille bi-flod i Mumbai, der er fyldt med plastik fra byens borgere

5. Undersøgelser:

5.1. 1. En undersøgelse af Danmarks plastforbrug (Hvor man kan se, hvor meget der bliver genanvendt og smidt ud. Og om vi kan genanvende, det plastik der bliver smidt ud)