Administración de Usuarios, Roles y Grupos

Carga de usuarios en Officevibe

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Administración de Usuarios, Roles y Grupos 저자: Mind Map: Administración de Usuarios, Roles y Grupos

1. Conceptos Básicos

1.1. Usuarios

1.1.1. Invitado

1.1.2. Activo

1.1.3. Inactivo

1.1.4. Removido

1.2. Atributos

1.2.1. Atributos Base

1.2.2. Atributos Personalizados

1.3. Roles

1.3.1. User

1.3.2. Group Manager

1.3.3. Company Manager

1.3.4. Administrator

1.4. Grupos

1.4.1. Grupo: All Company

1.4.2. Grupo: Manual

1.4.3. Grupo: Smart

1.5. Conexión

1.5.1. Usuario/Password

1.5.1.1. -

1.5.2. Office365

1.5.3. Yammer

1.5.3.1. -

1.5.4. Slack

2. Editar Usuario

2.1. Editar Atributos

2.1.1. Importar Excel

2.1.2. Manual

2.2. Remover Usuario

3. Crear Usuario

3.1. Importar CSV

3.2. Manual