Információtudomány

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Információtudomány 저자: Mind Map: Információtudomány

1. Generációs különbségek

1.1. X, Y, Z generáció, benszülöttek

2. Speciális odafigyelést igénylők - Lehetnek-e benszülöttek?

3. Tanulói és tanári kompetenciák

4. Modellek, gazdasági és társadalmi következménye

4.1. Tudásmenedzsment

4.1.1. Minél többet tudunk, annál több hiányosságunkat fedezzük fe

4.2. Időmenedzsment

4.2.1. Függőség

4.3. Kulturális késés

5. Digitális kompetencia, digitális műveltség, digitális állampolgárság

5.1. Kulcskompetenciák

5.1.1. Attitűd

5.1.2. Érték

5.1.3. Ismeret

5.2. Kompetencia

5.2.1. Tanulói

5.2.2. Tanári

5.2.3. Adminisztrátori

6. Digitális esélyegyenlőtlenség. Internet és értékrend. Kockázatok.

6.1. Fogyatékkal élők

6.2. Szociálisan hátrányos helyzetűek

6.3. Biztonság

7. Az információs társadalom technológiai környezete. Eszközrendszerek és alkalmazások.

7.1. Bővítjük vagy szűkítjük a látókörünket?

7.2. Technológiai fejlesztések

7.2.1. Hatás, kölcsönhatás, ellenhatás

7.2.2. eszközök,alkalmazások, kommunikáció

7.2.2.1. Közösségek

7.2.2.2. Keretrendszerek

7.2.2.3. Blogok, mikroblogok

7.2.2.4. Geolokáció

7.2.2.5. Közösségi tartalmak

8. Információtud. és az oktatás

8.1. Tanulási modellek

8.1.1. Behaviorista

8.1.2. Kognitivista

8.1.2.1. New node

8.1.3. Konstruktivista

8.2. Tanulási környezetek

8.3. Új dimenziók

8.3.1. Kulturális változás?

9. Internet és a kultúra

9.1. Divat

9.2. Netikett

9.3. 18- 25 év közötti fiatalok: 13 óra net/hét

10. Digitális nemzedék

11. Konnektivizmus

11.1. Jövő

11.1.1. Módszertan

11.1.2. Belső motiváció szerepe!

11.1.3. Tanári szerep változása

11.1.4. Tanuló szerep megváltozása

11.1.5. Skálafüggetlenség

12. Dóri

12.1. Izrael

12.2. Balatonszéplak

12.2.1. Szülők

12.2.2. Juli

12.2.3. Orsi

12.2.3.1. Film

12.2.3.1.1. FilmAlap

12.2.4. András

12.3. Városliget

12.3.1. Szülők

12.3.2. Csilla

12.3.3. Orsi

12.3.4. András

12.4. ELTE

12.4.1. Orsi

12.4.2. Ági

12.4.2.1. Oktatás