시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Kultur 저자: Mind Map: Kultur

1. Kultur og samfund

2. Kultur

2.1. Ordet kultur er latin og betyder "det dyrkede" i modsætning til ordet natur, som betyder "det fødte". Semiotisk defineres kultur som den ikke-genetiske videreførelse af adfærd til en ny generation.

3. Dansk kultur

3.1. Det danske Rige består af tre nationer, nemlig Danmark, Færøerne og Grønland. Danmark er en forholdsvis "ren" nationalstat med høj grad af homogenitet i befolkningen samtidig med, at Danmark er en multinational stat, der inden for sine grænser rummer mangfoldighed af etniske minoriteter. Migrationsprocessen i Danmark har ændret sig, hvor der i år 1974 var 90.000 bosiddende i Danmark uden dansk statsborgerskab sammenlignet med 260.000 mennesker i år 2000.[4]

4. integration

5. kulturel globalisering

5.1. Kulturel Globalisering betyder, at de forskellige kulturer mødes, samtidig med, at vi får nemmere ved at rejse rundt i verden