Metody výchovy a výchovné metody - cílevědomá činnost, která vede k přípravě člověka na zvládání ...

Výchovné metody

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Metody výchovy a výchovné metody - cílevědomá činnost, která vede k přípravě člověka na zvládání osobního, pracovního a společenského života 저자: Mind Map: Metody výchovy a výchovné metody - cílevědomá činnost, která vede k přípravě člověka na zvládání osobního, pracovního a společenského života

1. Výchova: školní, mimoškolní, rodinná, sebevýchova

2. Výchovné metody - různé postupy a strategie, které mají vést k naplnění výchovného cíle (např. naučit hygieně, naučit zdravit, naučit poctivosti)

2.1. Metoda rozkazování - používáme, pokud jsou mírnější metody neúčinné nebo v situacích, kdy dítě neví, jak se zachovat, řekneme mu tedy přesně jak se má chovat

2.1.1. Rozkaz by měl být: • Jasný • Rázný • Nesmí být v rozporu s našimi ostatními příkazy a požadavky na dítě • Je neodkladný! • Splnění kontrolujeme!

2.2. Metoda přesvědčování - přichází většinou po neúspěšném vysvětlování, hledáme pádné argumenty a jsme již ráznější

2.3. Metoda vysvětlování - působí na rozum, osvětlování proč je něco vhodné či nikoliv; nutnost srozumitelnosti, symbol demokratického stylu výchovy

2.4. Metoda přirozených následků - umožní dítěti napravit své špatné projevy chování nápravnou činností (když něco rozbije, musí našetřit peníze nebo to samo opravit)

2.5. Metody odměňování (odměny) - metoda působící na emoce, spočívá v dávání najevo, že proběhlé chování hodnotíme kladně a chceme, aby se u vychovávaného opakovalo

2.5.1. a) Slovní (pochvala, uznání, souhlas)

2.5.2. b) Sociální (pohlazení, úsměv, obejmutí)

2.5.3. c) Materiální (dárky, peníze)

2.5.4. d) Umožnění činnosti (koncert, diskotéka)

2.6. Metody trestání - poměrně neúčinná metoda, měla by se volit jako poslední možnost, působí na emoce

2.6.1. a) Fyzické (bití, štípání, kopání, pálení, škrcení...)

2.6.2. b) Sociálně-psychické (mračení, křik, výhružky)

2.6.3. c) Omezení/Upření (zákaz chodit ven, zabavení PC, zabavení hračky)

2.7. Metoda soutěže - vytváření ve výchově takových podmínek a jednotlivých situací, aby se dítě mohlo překonávat nebo překonávat rodiče, sourozence; rozvíjí přirozenou soutěživost

2.8. Metoda povzbuzování - účelem je dodávání sebedůvěry a kladné hodnocení vychovávaného již při samotném činnosti, projevu chování atp. (cílem je vzbudit vnitřní motivaci, nemusí potom ani dojít nutně k odměně)

2.9. Metoda prosby - necháváme na dítěti, jakým způsobem se rozhodne; v některých záležitost je prosba vhodná (prosba o výpomoc v kuchyni), jindy raději rozkaz (dítě chodí na hraně mostu…)