CHƯƠNG IV: CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
CHƯƠNG IV: CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 저자: Mind Map: CHƯƠNG IV: CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

1. Bài 24: Cơ cấu phân phối khí

2. Bài 25: Hệ thống bôi trơn

3. Bài 26: Hệ thống làm mát

4. Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

5. Bài 27: HT cung cấp nhiên liệu và kh^2 trong động cơ xăng

6. Bài 22: Thân máy và nắp máy

7. Bài 30: Hệ thống khởi động

8. Bài 29: Hệ thống đánh lửa

9. Bài 28: HT cung cấp nhiên liệ và kk cho động cơ điezen

10. *THANH TRUYỀN 1:Nhiệm vụ -Thanh truyền là chi tiết truyền lực giữa pit-tông và trục khuỷu 2, Cấu tạo-Thanh truyền được chia làm 3 phần: đầu nhỏ, thân và đầu to

11. PIT-TÔNG 1:Nhiệm vụ Pit-tông cùng với xilanh và nắp máy tạo thành không gian làm việcnhận lực đẩy của khí cháy rồi truyền lực cho trục khuỷu để sinh côngnhận lực từ trục khuỷu để thực hiện các quá trình nạp, nén và thải khí.2, Cấu tạo : có 3 phần ĐỈnh pit-tông;Đầu pit-tông;Thân

12. *TRỤC KHUỶU 1:nhiệm vụ2,Cấu tạo trục khuỷu gồm 3 phần

13. *NHIỆM VỤ VÀ PL 1 Nhiệm vụ 2.Phân loại: Cơ cấu phân phối khí dùng xupáptrượt.dùng xupáp đặt. dùng xupáp treo.

14. * CƠ CẤU PPK DÙNG XUPAP 1Cấu tạo 1)Trục cam và cam; 2)Con đội; 3)Lòxo xupáp; 4)Xupáp; 5)Nắp máy; 6)Trục khuỷu; 7)Dũa đẩy; 8)Trục cò mổ; 9)Cò mồ; 10)cặp bánh răng phân phối.2NLLV

15. NHIỆM VỤ VÀ PL 1 nhiệm vụ :Đưa Dầu bôi trơn đến các bề mặt ma sát của các chi tiết 2: Phân loại có 3 loại *HT BÔI TRƠN CỮNG BỨC 1: Cấu tạo gồm các bộ phận chính cacte chứa dầu,bơm dầu,bầu lọc dầu và các đường dẫn dầu 2 Nguyên lí làm việc

16. HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG NƯỚC 1:cấu tạo được chia ra làm 3 loại:bốc hơi,đối lưu tự nhiên và tuần hoàn cưỡng bức 2:Nguyên lí làm việc

17. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI 1Nhiem vụ: giữ nhiệt độ 2Phan loại :làm mát bằng nước ;làm mát bằng không khí *HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ 1: Cấu tạo là các cánh tản nhiệt được đúc bao ngoài thân xilanh và nắp máy 2:Nguyên lí làm việc

18. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI 1:Nhiệm vụ cung cấp nhên liệu và không khí 2:Phân loại nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí;nhiên liệu dùng vòi phun

19. *HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG BỘ CHẾ KHÍ 1:Cấu tạo gồm 5 bộ phận chính 2:Nguyên lí làm việc *HỆ THỐNG PHUN XĂNG 1:Cấu tạo được phun vào đường ống náp hoạc xilanh 2:Nguyên lí làm việc

20. *NVU CỦA HT VÀ ĐĂC ĐIỂM CỦA SỰ HÌNH THÀNH HÒA KHÍ Ở ĐỘNG CƠ ĐIEZEN 1Nhiệm vụ :cung cấp nhiên liệu và không khí 2:đắc điểm của sự hình thành hòa khí có hai đăc điểm chính *CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC 1:Cấu tạo 2:Nguyên lí làm việc

21. *NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI 1:NHiệm vụ tạo ra tia lửa điện 2:Phân loại dựa theo cấu tạo của bộ phận chia điện

22. HỆ THỐNG ĐÁNH LỦA ĐIỆN TỬ KHÔNG TIẾP ĐIỂM 1:Cấu tạo hệ thống đánh lửa điện rát phức tạp 2:Nguyên lí làm việc

23. *NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI 1:Nhiệm vụ làm quay trục khuỷu động cơ 2:Phân loại chia ra làm bốn hện thống khởi động

24. *HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1:Cấu tạo được khởi động bằng động cơ điện một chiều 2:Nguyên lí làm việc

25. *THÂN MÁY1:Nhiệm vụ lắp các cơ cấu và HTCĐC 2:Cấu tạo của thân máy phụ thuộc vào sự bố trí của các xilanh,cơ cấu và hthong của động cơ

26. Họ và tên: Trần Anh Phong Lớp: 11a4 Trường: THPT Mỹ Đức B

27. *NẮP MÁY 1:Nhiệm vụ Nắp máy dùng để lắp đặt các chi tiết,cụm chi tiết như: bugi,vòi phun,cơ cấu phân phối khí xuppáp,dường ống nạp,thải áo nước làm mát, cánh tản nhiệt 2,Cấu tạo-Nắp máy động cơ làm mát bằng nước dùng cơ cấu phân phối khí xuppáp treo có cấu tạo phức tạ,do phải có áo nước làm mát, lỗ lắp xuppáp, dường ống nạp, thải…-Nắp máy động cơ làm mát bằng không khí dùng cơ cấu phân phối khí xuppáp đặt hoặc động cơ 2 kì có cấu tạo . đơn giảnhơn