시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
NATO 저자: Mind Map: NATO

1. NATO er en krisestyringsorganisation, der har kapacitet til at gennemføre en bred vifte af militære operationer og missioner.

2. Det Nordatlantiske Råd er NATO´s vigtigste politiske beslutningstagende organ.

3. Det Nordatlantiske råd er NATO's vigtigste politiske betslutningstagende

4. NATO er en krisestyringsorganisation, der har kapacitet til at gennemføre en bred vifte af militære operationer og missioner.

5. D. 4. april 1949 blev Danmark medstiftende medlem af NATO

6. Der er 30 lande med i NATO, de lande er følgende: Albanien, Belgien, Bulgarien, Canada, Danmark, Estland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxemborg, Montenegro, Holland, Nordmakedonien Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og USA

7. NATO står for North Atlantic Treaty Organisation

8. 4 april 1949 blev NATO oprettet i Washington. Oprettelsen bliver også kaldet Washington traktaten.

9. Danmark så ikke nogen anden udvej for at komme i en forsvarunion, efter forhandlingerne om nordisk forsvarsunion.

10. NATO's formål er at garantere medlemmernes frihed og sikkerhed gennem politiske militære midler

11. NATO-medlemslandenes udenrigsministre mødes mindst to gange årligt.

12. NATO vedtager 2010-Strategikonceptet "Aktivt engagement, moderne forsvar"

13. NATO blev oprindeligt grundlagt som en forsvarsorganisation

14. NATO's officielle sprog er Engelsk og Fransk

15. NATO blev oprettet i tilslutningen til Den Nordatlantiske Traktat som som havde til formål at fremme sikkerhed og stabilt i USA, Canada og Europa

16. Under den kolde krig var NATO's hovedmodstander Sovjet

17. Det nyeste medlem af NATO er Nordmakedonien som kom med d. 27 marts 2020

18. NATO blev parter med Sovjetunionen efter deres opløsning i 1991.

19. NATO deltager med styrker i krigshærgede lande som fx. Afghanistan

20. NATO's generalsekretær er Jens Stoltenberg

21. NATO hjalp United States under terrorangrebet 9/11 i 2001.

22. Siden NATO oprettelsen i 1949, er der blevet afholdt 29 møder

23. Alle kan potentielt blive en del af NATO men der er to forskellige måder at komme med den ene er at de andre lande som allerede er en del af NATO inviterer dig til at være med eller så spørger du om du må være med på en måde og så skal du opfylde MAP og det er noget med om du opfylder deres menneskerettigheder og ligger nok penge i dit lands militær.

24. Det var USA, Storbritannien og Frankrig der etablerede NATO.

25. I marts 2019 var der kun 7 lande, som levede op til NATO's økonomiske krav. De 7 Lande var USA, Storbritannien, Estland, Grækenland, Letland, Litauen og Polen. Det betyder derfor at Donald Trump troede med at melde USA ud af alliancen.

26. NATO har meget få egne permanente styrker. Når Det Nordatlantiske Råd er enigt om at iværksætte en operation, bidrager medlemmerne med militære styrker på frivillig basis. Disse styrker vender tilbage til deres lande, når deres mission er gennemført