"Правова планета"

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
"Правова планета" 저자: Mind Map: "Правова планета"

1. Знання законів полягає не в запам’ятовування, а в розумінні їх значення

2. Забезпечення їх конституційного права знати свої права та обов’язки

3. Підвищення рівня правової освіти

4. Створення првових умов для набуття громадянами правових знань