시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Các sp sữa 저자: Mind Map: Các sp sữa

1. Sữa uống

1.1. Sữa tươi nguyên chất

1.1.1. Thanh trùng

1.1.2. Tiệt trùng

1.2. Sữa hoàn nguyên

1.3. Sữa đậu nành

2. Sữa bột

2.1. Sữa bột công thức (sữa bột trẻ em

2.2. Sữa bột khác

3. Sữa chua

3.1. Ăn

3.2. Uống

4. Sp khác

4.1. Phô mai

4.2. Bơ

4.3. SP từ sữa khác