Velfærdsstat

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Velfærdsstat 저자: Mind Map: Velfærdsstat

1. Høj beskatning

1.1. Mange ydelser

1.1.1. Uddannelse

1.1.1.1. Specialundervisning

1.1.2. SU

1.1.3. Sygesikring

1.1.4. Ældrepleje

1.1.5. Daginstitutioner

1.1.6. Psykolog-hjælp

1.1.7. Boligstøtte

1.1.8. Invalidepension

1.1.9. NEM-id/Borgerservice

1.1.10. Barsel

1.1.11. Biblioteker

1.1.12. "Dværge-tilskud"

1.1.13. Handicappede

1.2. Høj omfordeling

1.2.1. Gratis ydelser

1.2.2. Indkomstoverførsler

2. Socialt sikkerhedsnet

2.1. Kontanthjælp

2.2. Dagpenge

2.3. Aktivering etc.

2.4. Efterløn

2.5. Børnepenge

2.6. Førtidpension

2.7. Folkepensionister

2.8. Børne og ungdomsforsorgen

2.9. Erstatning

2.9.1. Fejloperation

2.10. Asyl

3. Fællesskab

3.1. Statsstøttet kulturliv

4. Ideologiske opfattelser af VS

4.1. Velfærdstrekanten

4.2. Socialdemokratiske

4.2.1. Universelle model

4.3. Liberale

4.3.1. Residuale

4.3.1.1. "Laissez-faire"

4.4. Statens størrelse og rolle

4.5. Den syd-centraleuropæiske/konservative model

4.5.1. Den selektive

4.5.1.1. Familiebaseret

5. Registrering af statsborgere

5.1. CPR NR

5.2. System og livsverden

5.3. Skattesystemet

5.3.1. Frikort

5.3.2. Særordninger

6. Aktører

6.1. Fagforeninger

7. Den danske model

7.1. Progressiv beskatning

8. Udfordringer for VS

9. Brugere af VS

9.1. Familien

10. Individets rolle

10.1. Lighed/ulighed

11. "Big Mother"

12. Statsejede virksomheder

12.1. DSB

12.2. Postvæsnet