2a´s Velfærdsstat

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
2a´s Velfærdsstat 저자: Mind Map: 2a´s Velfærdsstat

1. Høj beskatning

1.1. Mange ydelser

1.1.1. Uddannelse

1.1.1.1. Specialundervisning

1.1.2. SU

1.1.3. Sygesikring

1.1.4. Ældrepleje

1.1.5. Daginstitutioner

1.1.6. Psykolog-hjælp

1.1.7. Boligstøtte

1.1.8. Invalidepension

1.1.9. NEM-id/Borgerservice

1.1.10. Barsel

1.1.11. Biblioteker

1.1.12. "Dværge-tilskud"

1.1.13. Handicappede

1.2. Høj omfordeling

1.2.1. Gratis ydelser

1.2.2. Indkomstoverførsler

2. Socialt sikkerhedsnet

2.1. Kontanthjælp

2.2. Dagpenge

2.3. Aktivering etc.

2.4. Efterløn

2.5. Børnepenge

2.6. Førtidpension

2.7. Folkepensionister

2.8. Børne og ungdomsforsorgen

2.9. Erstatning

2.9.1. Fejloperation

2.10. Asyl

3. Fællesskab

3.1. Statsstøttet kulturliv

4. Ideologiske opfattelser af VS

4.1. Velfærdstrekanten

4.2. Socialdemokratiske

4.2.1. Universelle model

4.3. Liberale

4.3.1. Residuale

4.3.1.1. "Laissez-faire"

4.4. Statens størrelse og rolle

4.5. Den syd-centraleuropæiske/konservative model/forsikringsmodellen

4.5.1. Den selektive

4.5.1.1. Familiebaseret

5. Registrering af statsborgere

5.1. CPR NR

5.2. System og livsverden

5.3. Skattesystemet

5.3.1. Frikort

5.3.2. Særordninger

6. Aktører

6.1. Fagforeninger

7. Den danske model

7.1. Progressiv beskatning

8. Udfordringer for VS

8.1. Økonomiske klemme

8.1.1. financieringen er et problem

8.2. Konkurrenceklemmen

8.2.1. høje lønninger

8.2.1.1. (Lavere lønninger en løsning/"Tyske lønninger"?)

8.2.1.1.1. "Working poor"

8.3. Moralske klemme

8.3.1. socialt bedrageri

8.3.1.1. Folk angiver nu anonymt

8.4. Forventningsklemmen

8.4.1. Tager ydelser for givet

8.5. Pensionistklemmen/bomben/ældrebyrden

8.5.1. Demografiske udfordring: færre skal forsørge flere

8.6. EU-klemmen

8.6.1. økonomiske rammevilkår

8.6.2. Billig arbejdskrafts frie bevægelighed

8.7. Bestikkelsesklemmen

8.7.1. Noget for noget uanset behov

9. Brugere af VS

9.1. Familien

10. Individets rolle

10.1. Lighed/ulighed

11. "Big Mother"

12. Statsejede virksomheder

12.1. DSB

12.2. Postvæsnet

13. Jürgen Habermas

13.1. Systemverdenen

13.1.1. bureaukratisering

13.1.2. målrationel

13.1.3. Koloniserer livsverdenen

13.2. Livsverdenen

13.2.1. Værdirationel