Arbejdsmiljø på VUK

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Arbejdsmiljø på VUK 저자: Mind Map: Arbejdsmiljø på VUK

1. Lovgivning

1.1. Arbejdsmiljøloven

1.2. Bekendtgørelser og cirkulærer

2. Webportaler

2.1. Arbejdsmiljøweb

2.2. Personaleweb

3. Arbejdstilsynet

4. Aalborg Kommune

4.1. Psykisk arbejdsmiljø

4.2. Røgfrie miljøer

5. Politikker på VUK

5.1. Voldspolitik

5.2. Stesspolitik

5.3. Trivselspolitik

5.4. Politik ved alvorlig sygdom og død

6. Arbejdsmiljøgruppen på VUK

6.1. APV og handlingsplaner

6.1.1. Handlingsplan 2011

6.1.2. APV 2010

6.2. Arbejdsmiljøgennemgang

6.2.1. Februar 2012

6.3. Intern audit

6.3.1. Marts 2011

7. Klimamåling

7.1. Skoleafdelingen 2013

7.2. Jan Arnbjørn 2013