Инвестиции

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Инвестиции 저자: Mind Map: Инвестиции

1. Понятие

2. Видове

2.1. Според ролята си

2.1.1. Преки

2.1.2. Косвени

2.2. Според съдържанието и насочеността си

2.2.1. За ново строителство

2.2.2. За разширяване, реконструкция и обурудване

2.2.3. За износени дълготрайни активи

2.2.4. За иновации

2.2.5. За инвестиции в персонала

2.2.6. Финансови

2.2.7. Други

3. Инвестиционен процес

3.1. Капиталова структура

3.1.1. Работни проекти

3.1.2. ДМО

3.1.3. Строително монтажно работи

3.1.4. Въвеждане в експлатация

3.1.5. Достигане на проектна производственост

3.2. Инвестиционни проучвания

3.2.1. Предпроектни проучвания

3.2.2. Технико-икономическо задание

3.2.2.1. Окупнено

3.2.2.2. Детайлно

4. Методи за оценка на икономическата ефективност на инвестиционните проекти

4.1. Статични методи

4.1.1. По разходите

4.1.2. По печалбата

4.1.3. Срок на откупуване на инвестициите

4.2. Динамични методи

4.2.1. Нетна настояща стойност

4.2.2. Метод на вътрешната норма на възвръщаемост

4.2.3. Динамичен срок за откупуване