시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Sanktioner 저자: Mind Map: Sanktioner

1. Selvforskyldt ledighed (punktsanktion) LAS § 39-40

1.1. Hvorfor arbejder borger ikke længere?

1.2. Vi lægger os op ad a-kassernes afgørelser om selvforskyldt ledighed inden for 3 måneder

1.3. Vi skal udføre sanktionen inden for 3 hele kalendermåneder

2. EU-borgere, under 5 år (afslag på ydelse) LAS § 3

2.1. Selvforskyldt ledighed

2.1.1. Der gælder også der hvor borger ikke har meldt sig ledig hos jobcentret inden 3 uger efter opsigelsen

2.2. Udeblivelse fra jobcenteret, der hvor borger genansøger efter at have været udeblevet fra en samtale/tilbud osv. med jobcentret

2.3. Principafgørelse 103-11 Afslag på kontanthjælp

2.4. Vi må formode at opholdsgrundlaget inddrages, hvis de ikke overholder grundlaget for, at de må være i Danmark. AFKLAR DOG ALTID DETTE MED STATSFORVALTNINGEN.

3. Tidligere sanktioner som vi skal udføre ("dag til dag"-træk - 1/3-træk

3.1. Tjek sag - overskrift "Sanktion 5 år"

3.2. Den sidste afgørelse fra K-kassen

3.3. Tjek sag - overskrift "Sanktion 5 år"

3.4. Vi udfører sanktionen, tjek Derfor om der er en afgørelse

4. Uddannelsespålæg (punktsanktion) LAS § 39-40

4.1. Opera under fravær Trin 3 Se JKUs beskrivelse om, hvorfor uddannelse er stoppet - rimelig grund?

4.2. Alle der får uddannelseshjælp, får uddannelsespålæg

4.2.1. Trin 1: find en uddannelse (k-kassen)

4.2.2. Trin 2: søg ind på uddannelsen (k-kassen)

4.2.3. Trin 3: gennemfør uddannelsen (os)

4.3. Hvis borger tidligere har fået et uddannelsespålæg og deraf bevilget nødvendige undervisningsmaterialer på fx. 5000 kr. skal I være OBS på det ved ny ansøgning om uddannelses-/kontanthjælp. Hvis borger ophører med studiet inden 1 år uden rimelig grund, skal det vurderes om beløbet skal tilbagebetales. (Er det salgbart og har borger økonomi til at tilbagebetale?)