Opholdstilladelse

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Opholdstilladelse 저자: Mind Map: Opholdstilladelse

1. EU-borgere kan altid være i DK de 3 første måneder uden administrative beføjelser. Det svarer til at de her som turister

2. Dansk statsborger (A11/A23)

2.1. Ingen problemer

3. EU-borger (A11/A23)

3.1. Tjek opholdsgrundlaget hos Statsforvaltningen

3.1.1. Arbejdstager

3.1.2. Studerende

3.1.3. Egne midler

3.1.4. Familiemedlem til EU-borger

3.2. Hvad siger Statsforvaltningen, at vi må formode? (principafgørelse 103-11)

3.2.1. Overholder borger sin aftale med Statsforvaltningen ifht. grundlaget for at være i DK?

3.2.2. Hvis vi kan formode, at Statsforvaltningen inddrager opholdsgrundlaget = afslag § 3. (skal opholde sig lovligt i DK)

3.3. Indberet til Statsforvaltningen

3.3.1. Orienter borger om, at det har konsekvens at søge og dette skal noteres i sag.

3.4. Advis 733

3.5. Over 5 års ophold i DK = permanent opholdstilladelse (skal dog tjekkes via Statsforvaltningen)

4. 3.landsborger (A11/A23)

4.1. Tjek UIP ifht. opholdsgrundlag, afklar det hos Udlændingestyrelsen hvis I er i tvivl.

4.1.1. Familiesammenført - hvad er den sociale begivenhed?

4.1.2. Green Card, studerende, m.m. - skal orienteres om indberetning/må ikke modtage ydelser i DK

4.2. Tjek forsørgelseskravet (sikkerhedsstillelse) - hvis ja; Monica

5. Integrationsborger (AIN)

5.1. Tjek om de har været i International House

5.2. Opera: Målgruppe: Person omfattet af Int.loven Persongruppe: Kontanthjælp

5.3. Ellers skal der være en social begivenhed

5.3.1. At være flygtning = social begivenhed

5.4. De samme regler som uddannelses- og kontanthjælpsreglerne blot en anden bevilling (refusionskroner)

6. Nordisk statsborger (A11/A23)

6.1. Skal behandles på lige fod med danske statsborgere

6.2. Har nordisk statsborger boet i DK i mere end 3 år - skal ikke hjemsendes

6.3. Har nordisk statsborger boet i DK i mindre end 3 år - indstilling til hjemsendelse + advis 733. Indstilling sker efter 6 måneder, (hvis vurdering = længerevarende hjælp)