Selvstændige

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Selvstændige 저자: Mind Map: Selvstændige

1. Social Begivenhed LAS § 11

1.1. Social begivenhed er IKKE indtægtsnedgang - social begivenhed er fx. egen sygdom

1.2. Der må IKKE være aktivitet i firmaet

1.3. Google gerne firmaet, borgers navn etc. - er der en hjemmeside = aktivitet i firma

1.4. Vi kan ikke stille krav om, at SE/CVR lukkes

1.5. Afklar om det er bi eller hovederhverv. Er formålet med virksomheden at blive selvforsørgende = hovederhverv. (Hvad er den sociale begivenhed?)

2. Ægtefæller/samlevere

2.1. Vær OBS på om den, der ikke er selvstændig, har en social begivenhed

2.2. Ægtefælle/samlever som er selvstændig SKAL rådighedsvurderes

2.3. Er omfattet af formuereglerne § 14. Må have 20.000 kr. + hvad der er NØDVENDIGT at der ses bort fra i forhold til erhvervsmuligheder.

3. Dokumentationskrav

3.1. Regnskab for de sidste 3 måneder

3.2. Årsregnskab

3.3. Forpagtningsaftale

3.4. OBS på hvilket firma ifht. årsrapport samt kapital skudt ind i firma

4. Kunstnere

4.1. Hvis borger primært har forsørget sig via arbejde og bliver opsagt (og kun sekundært arbejdet som kunstner) = social begivenhed

4.2. Har borger arbejdet som kunstner og forsørget sig via dette, skal borger lade firmaet ophøre

5. Samarbejde med jobcenteret

5.1. Over 30 år. Send en mail til BIFKP AMC Centerindgang og cc til Steffen Lodal [email protected]

5.2. Under 30 år - JKU Skriv en mail til deres generelle postkasse [email protected]

6. Hvis der skal udbetales

6.1. Regnskab hver måned (behøves ikke være revisorgodkendt; kun 1 gang årligt - men udgifter og indtægter skal fremgå)

6.2. Opret advis 726 et år frem