Engangshjælp (LAS § 25a)

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Engangshjælp (LAS § 25a) 저자: Mind Map: Engangshjælp (LAS § 25a)

1. Økonomisk vurdering

1.1. Ingen personlige holdninger! Ingen "Synd-§"

1.2. Vurdér ud fra hvad der kommer ind på kontoen og hvad der skal betales af faste udgifter

1.3. Borger skal erklære sig uden midler for at være berettiget

1.3.1. Hvis der er en bil, som vurderes til formuegrænsen - sælg bilen! (Medmindre der er helt specielle undtagelsesforhold)

1.3.2. Hvis der er en selvpensioneringskonto - få beløbet udbetalt!

1.3.3. Ovenstående er blot eksempler; det samme gør sig gældende med andre midler, borger måtte have.

2. Skat

2.1. Der betales ren skat af engangshjælpen

2.2. Vi bruger ikke fradraget til engangshjælpen

3. Udbetales periodevis

3.1. Engangshjælp må ikke gradueres!

3.2. Udbetales periodevis afhængig af ansøgningstidspunkt. For eksempel: - 14/9-30/9 (forudbetalt den 14/9) - 1/10-13/10 (forudbetalt den 30/9)

4. Indtægt

4.1. Hvis der er en indtægt ifm. ansøgning, som svarer til takst for max. engangshjælp = afslag på engangshjælp. Også selvom det er SU, som skal tilbagebetales.

5. Afgørelse

5.1. Der skal ALTID træffes afgørelse med begrundelse. (Bevillingsskrivelse i EDH tager højde for dette)

5.2. Engangshjælp kan ikke kræves tilbagebetalt. Kun ved svig.