시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Udbetaling 저자: Mind Map: Udbetaling

1. Kontanthjælp eller uddannelseshjælp? Tjek Opera!

1.1. A11: Målgruppe: LAB 2.3 Kontanthjælp Persongruppe: Jobparat eller aktivitetsparat

1.1.1. Er en borger under 30 år visiteret til kontanthjælp, skal vi huske at indhente dokumentation for kompetencegivende uddannelse. Hvis I ikke modtager eksamenspapir = uddannelseshjælp.

1.2. A23: Målgruppe: LAB 2.12 Uddannelseshjælp Persongruppe: Uddannelsesparat eller aktivitetsparat

2. Aktivitetstillæg? Tjek Opera!

2.1. Hvis dato for aktivitetsparat er inden for 1 uge fra første henvendelsesdato, og der er tastet JA til "Ønsker tilbud" = borger er berettiget til aktivitetstillæg fra bevilling

2.2. ELLERS har borger først ret til aktivitetstillæg efter 3 måneder. Dato anføres i KMD Aktiv.

3. Barselstillæg

3.1. Se jobcenterets afgørelse for periode med barsel (er oplyst i Opera) Brug perioden når barselstillæg skal udbetales via KMD Aktiv (svarer til aktivitetstillæg)

4. 60-års-ydelsen (A27)

4.1. Målgruppen er borgere der er fyldt 60 år, og som ikke har boet i DK i de sidste 10 år ved ansøgningstidspunktet.

4.2. Ydelsen er til de borgere, som grundet ovenstående ikke har optjent ret til folkepension overhovedet!

4.3. Beløbsmæssigt svarer det til folkepension uden andre indtægter

4.4. Når borger fylder 65 år, fritages han/hun for at skulle stå til rådighed (skal ikke længere have et aktivt kontaktforløb)

4.5. Har ikke ret til § 34

4.6. Hvis borger har børn under 18 år = berettiget til støttebeløb (2.873 kr. - 2014-takst)

5. ATP

5.1. 12 sammenhængende måneder

5.2. Kun ny dato ved ny social begivenhed - ellers fortsættes 12 måneders-optællingen

6. Over 12 svangerskabsuge

6.1. Skal dokumenteres via vandrejournal

7. Dokumenteret psykisk lidelse

7.1. Diagnosen skal stå på WHOs diagnoseliste: F-20 til F.20.9 + F60.31. Listen er udtømmende. Diagnosen skal være dokumenteret af en psykiater/læge på psykiatrisk afd. Når dette tillæg udbetales, har borger ikke ret til aktivitetstillæg. Har ret til § 34 udover 3 måneder.