Communicatie voor de klas

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Communicatie voor de klas 저자: Mind Map: Communicatie voor de klas

1. Efficiënt communiceren ?

1.1. aandacht van de groep

1.1.1. enthousiasme

1.1.2. oogcontact

1.1.3. tussen de groep verplaatsen

1.1.4. inleven

1.1.5. dialoog

1.2. begrijpelijk communiceren

1.2.1. articulatie, stemvolume,...

1.2.2. polsen of iedereen mee is

1.3. aanschouwelijk werken

1.4. voorbeelden, concretisering

1.5. taalgebruik

1.5.1. tips

1.6. non-verbale communicatie

2. Uitdagingen ?

2.1. de volledige groep meekrijgen, ook leerlingen die zich afzijdig houden

2.2. vlot lesgeven, zenuwen onder controle, goed voorbereid zijn

2.3. persoonlijke minpunten minimaliseren (vb ademhaling)

2.4. onderwijsleergesprek : gerichte constructieve vraagstelling

2.5. flexibliteit, aandacht voor feedback

2.6. storend gedrag

2.6.1. hoe aanpakken?

3. Do's

3.1. goede voorbereiding

3.1.1. iedereen betrekken bij de les

3.2. onderwijsleergesprek eigen maken

3.3. variatie

3.3.1. didactische aanpak

3.3.2. werkvormen

3.4. veel concrete voorbeelden

3.5. flexibel inspelen op het 'nu'

4. Dont's

4.1. «Als beginnend leerkracht heb je vooral aandacht voor wat je geeft en niet aan wie. Er zouden in principe lege stoelen mogen staan, je zou het nog niet anders doen. Dat is natuurlijk vragen om problemen.» http://www.klasse.be/leraren/eerstelijn/communicatie/#

4.2. stem verheffen : desnoods zwijgen bij verstoring van de orde

5. Gemist

5.1. betrekken van de leerlingen die zich afzijdig houden

6. bruikbare tips

6.1. authentiek zijn

6.2. duidelijke afspraken begin van het jaar

6.3. diversiteit

6.3.1. extra aandacht

6.3.1.1. taalklas

6.3.1.2. huiswerkklas

6.3.2. individu

6.3.2.1. geen vooroordeel

6.3.2.2. geen stereotype

6.3.3. dialoog & samenwerking

6.4. aansluiten leefwereld leerlingen

6.5. leerlingen aanmoedigen

6.6. flexibel zijn