Dataindsamling

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Dataindsamling 저자: Mind Map: Dataindsamling

1. Respondent

2. Kvalitative metoder

2.1. Dybdeinterview

2.1.1. Dybere indsigt i respondentens viden om emnet

2.2. Fokusgrupper

2.2.1. Kollektivt dybdeinterview

2.3. Observationer

2.3.1. Iagttage personers adfærd

2.4. "Bløde data"

3. Primære datakilder

3.1. Standard analyser

3.1.1. Omnibusanalyser

3.1.2. Panelanalyser

3.1.3. Medieundersøgelser

3.2. Ad-hoc analyser

3.3. Field research

4. Sekundære datakilder

4.1. Eksterne kilder

4.1.1. Officielle kilder

4.1.2. Officiøse kilder

4.2. Interne kilder

4.2.1. Kunde/salgsdatabase

4.3. Desk research

5. Kvantitative metoder

5.1. Personlig interview

5.1.1. Direkte og personlig kontakt

5.2. Telefoninterview

5.2.1. Analyseinstitut og via telefonopringninger

5.3. CAPI

5.3.1. Personlige interviews i hjemmet

5.4. Postalt interview

5.4.1. Udsender spørgeskemaer

5.4.2. Frankeret-svarkuvert

5.5. Elektronisk udspørgning

5.5.1. Mest udbredte interviewform

5.5.2. Sender respondenten en e-mail

5.5.3. Spørgeskema

5.5.3.1. Åbne og lukkede spørgsmål

5.5.3.2. Rangordningsspørgsmål