LEVENDE REKLAMER

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
LEVENDE REKLAMER 저자: Mind Map: LEVENDE REKLAMER

1. kommunikation

1.1. Afsender

1.1.1. Hvilket firma?

1.1.2. Hvilket produkt?

1.1.3. Hvilket medie?

1.2. Målgruppen

1.2.1. Primær

1.2.1.1. Alder

1.2.1.2. Køn

1.2.1.3. Social placering

1.2.1.4. interesser

1.2.1.5. holdninger og livsstil

1.2.2. sekundær

1.3. Brugsværdi

1.3.1. konkret virkning

1.3.2. Følgevirkning

1.4. 4. fokus på produkt eller behov?

2. Fortællemåder

2.1. Sang og dansereklame

2.1.1. Musik, dansk og livsstil. Hurtige kamerabevægelser og hurtige klip

2.2. Dramatisering

2.2.1. En fortælling fra hverdagen. En eller to hovedpersoner

2.3. Demonstrationsreklame

2.3.1. Fremviser varen og beskriver dens egenskaber

2.4. Reklame med intertekstualitet

2.4.1. Genbruger historier, film eller andet

2.5. Lyrisk reklame

2.5.1. Stemning, symboler, dejlige billeder

2.6. Fiktion blandet med sagprosa

2.6.1. Først en opdigtet historie - derefter fakta om produktet

2.7. Reklame i serie

2.7.1. Nye afsnit

2.8. Dokumentariske reklamer

2.8.1. Ligner nyhedsudsendelser eller dokumentar

2.9. Reklamer med en sælger

2.9.1. direkte henvendelse til publikum - kigger i kameraet

3. Reklamekneb

3.1. 1. Hvilke kneb er bedst at bruge i forhold til denne målgruppe?

3.1.1. Ekspertkneb

3.1.2. Idolkneb

3.1.3. Udbredelseskneb

3.1.4. Seksualiseringskneb

3.1.5. Visualiseringskneb

3.1.6. Humorkneb

3.1.7. Imageskabendekneb

3.1.8. Genkendelighedskneb

4. Filmtekniske virkemidler

4.1. Klipning

4.1.1. Synlig klipning

4.1.2. Usynlig klipning

4.1.3. Krydsklipning

4.1.4. Parallel klipning

4.1.5. Klipperytme

4.2. Kamerabevægelser

4.3. Billledbeskæring

4.3.1. Supertotal

4.3.2. Total

4.3.3. Halvtotal

4.3.4. halvnær

4.3.5. Nær

4.3.6. Ultranær

4.4. Perspektiv

4.4.1. Frø

4.4.2. Fugl

4.4.3. Normal

4.5. Lys og farver

4.6. Lyd

4.6.1. synkronlyd

4.6.1.1. reallyd

4.6.1.2. Effektlyd

4.6.2. Asynkronlyd

4.6.2.1. Underlægningsmusik

4.6.2.2. Voiceover

4.6.2.3. Speak

4.6.2.4. Effektlyd

5. konklusion

5.1. 1.Vurdering af reklamen

5.1.1. Hvad er budskabet og hvad vil de egentlig sælge os?

5.1.2. Hvilke Virkemidler er det reklamen bruger til at overtale os til at købe produktet?

5.1.3. Vurder reklamen. Synes du det formår at sælge deres vare til målgruppen?

5.1.4. Hvad er budskabet og hvad vil de egentlig sælge os?

5.2. 2. Konklusion

5.3. 3. hvordan virker reklamen på dig?

6. Perspektivering

6.1. 1. Kender du andre reklamer du kan sammenligne med?

6.2. 2. Har du set film, læst bøger eller hørt historier som du kan sammenligne med?

6.3. 3. Kan du sammenligne med noget fra dit eget liv?

7. Præsentation

7.1. 1. Hvad reklameres der for?

7.2. 2. Hvornår er reklamen fra?

7.3. 3. Hvor har du fundet reklamen?

8. Genre

8.1. 1. Hvorfor ved du at det er en levende reklame?

8.2. 2. Er reklamen kommerciel eller ikke kommerciel?

8.3. 3. Er reklamen saglig eller fiktiv?

9. Historien

9.1. 1. Giv et kort resume af historien

9.1.1. Personerne

9.1.2. Beskriv sted/miljø

9.1.3. Rekvisitter og symboler

9.1.4. Intertekstualitet

9.2. Berettermodellen