Social Begivenhed § 11

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Social Begivenhed § 11 저자: Mind Map: Social Begivenhed § 11

1. - Der skal være en ændring i ens forhold fx sygdom, arbejdsophør, samlivsophør. - Borger har ikke mulighed for at skaffe det nødvendige til egen/familiens forsørgelse. - Behovet kan ikke dækkes gennem anden ydelse.

2. Hvad er ikke en social begivenhed

2.1. Udrejse, afsoning, ferie = de mister ikke en indtægt

2.2. Hvis et par har indrettet sig på at leve af en indtægt (ægtefælles) gennem en periode på ca. 8-12 måneder

2.3. Hvis der ikke er en indtægtsnedgang

2.4. Hvis borger på ansøgningstidspunktet er berettiget til A-kasse og optjener ret hertil (kan muligvis have ret til engangshjælp, men ud fra en økonomisk vurdering)

2.5. Ægtefælle overgår til efterløn/folkepension og ansøger ikke har egen sociale begivenhed

2.6. At få et barn eller flere børn

2.7. Passe eget barn i hjemmet og få tilskud hertil

2.8. At flytte fra en kommune til en anden

3. Sagt med almindelige ord

3.1. Der skal være en indtægtsnedgang (den med væsentlig indtægtsnedgang gælder ikke længere) fx. at gå fra sosu-løn = 11.000 kr. til SDP = 8000 kr. er lig med en indtægtsnedgang, hvorfor borger kan have ret til supplerende hjælp til SDP.

3.2. Der hvor man har levet af venner og familie og hvor venner/familie ikke længere kan/vil hjælpe borger længere.

3.3. Borger skal have mistet en indtægt pga. en ændring i borgers forhold.

3.4. Borger bliver 18 år, her ophører mors og fars privatretlige forsørgerpligt.