Gensidig forsørgerpligt § 2 og 2a

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Gensidig forsørgerpligt § 2 og 2a 저자: Mind Map: Gensidig forsørgerpligt § 2 og 2a

1. Samlevende § 2a og 2b

1.1. Begge skal være fyldt 25 år

1.2. De skal have fælles adresse

1.3. De må ikke være gift hverken med hinanden eller andre

1.4. De må ikke være nære slægtninge

1.5. Hvis de tidligere har været gift og stadig bor sammen (f.eks. de gamle 300/450 timers par)

2. Halvdelsregel indtil 31.12.2014

3. Gift § 2, hovedreglen

3.1. Der er pligt til at forsørge hinanden, når man er gift. Den privatretlige forsørgerpligt gælder også børn under 18 år (undtaget er hvis barnet selv er blevet forælder)

4. Undtagelserne

4.1. Når borger er blevet skilt/separeret

4.2. Ikke er blevet separeret/skilt, men parret er gået fra hinanden grundet uoverensstemmelser (de voldsramte kvinder på krisecentrene)

4.3. Der hvor borger ikke kan få fat i oplysninger fra ægtefælle om indtægter og formue, og hvor vi heller ikke kan.

5. Separation eller parret skal flytte fra hinanden

5.1. Separation gælder i 3 måneder, hvor parret stadig må bo sammen. Hvis parret efter 3 måneder stadig bor sammen, ophæves separationen. Advis 738 skal oprettes.

5.2. De samlevende; her giver vi dem 3 måneder til at flytte fra hinanden, men borger skal dokumentere, at borger er aktiv boligsøgende, og dette skal være realistisk. Opret advis 738 til efter 3 måneder.