בחירות בישראל 2015

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
בחירות בישראל 2015 저자: Mind Map: בחירות בישראל 2015

1. העמקת שסעים

1.1. הצפת הפערים בין האוכלוסיות השונות

1.2. בין מי למי?

2. לא כל הקלפיות נגישות לנכים

2.1. עליית הגזענות בין הקבוצות

3. קוטביות בין פלחי אוכלוסיה

3.1. השפעה על הבוחר בתעמולת בחירות

3.1.1. אי קיום טוהר הבחירות

4. פלורליזם

5. סובלנות

6. אי שוויון

7. רב תרבותיות

8. חלק גדול של האזרחים אינם ממשים את זכותם להצביע

9. יצירת אי שיויון