LG - de 2 første uger

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
LG - de 2 første uger 저자: Mind Map: LG - de 2 første uger

1. Komlicerede læringsforhold

1.1. Gaurslund Skole

1.1.1. Usund kost

1.1.2. Differentiering

1.2. Videofilm med indskoling

1.2.1. Børn med høj energi

1.2.2. forkert håndtering af situationer

2. Undevisning til dannelse

3. Didaktiske modeller

3.1. SMTTE-Modellen

3.2. Den didaktiske model

3.3. Hiim og Hippe

4. Knud Illeris

4.1. Læringssyn

4.2. Læringsbarriere

4.3. Læringstrekant

4.3.1. Indhold

4.3.2. Drivkraft

4.3.3. Samspil

4.4. Læringstyper (skematænkning-Piaget)

4.4.1. Assimilativ læring

4.4.2. Kumulativ læring

4.4.3. Akkomodativ læring

4.4.4. Transformativ læring

5. Didaktikkens hjertebarn

5.1. Forskrift

5.1.1. Gode råd og vink

5.2. Principper

5.2.1. Deduktiv

5.2.2. Induktiv

5.2.3. Formel

5.2.4. Funktionel

5.2.5. Helhed

5.2.6. Element

5.3. Metoder

5.3.1. Gyldendals metode håndbog